Dešavanja • Reggae Srbija >> reggae.rs

Regeneracija Dunava

reggae.rs Festivali Comments (0)

Ekološko-muzički festival „Regeneracija Dunava“ tradicionalno se održava u Bačkom
Monoštoru, počevši od 2008. godine. Manifestacija se organizuje povodom Dana Dunava 29.
juna, inače na taj dan je i slava sela, što još više učvršćuje vezu Bačkog Monoštora sa ovom
rekom. Svesni njenog značaja, Dan ove reke obeležavamo već petu godinu za redom.