Regeneracija Dunava

reggae.rs Festivali Comments (0)

regeneracija-reggae-rs

Ekološko-muzički festival „Regeneracija Dunava“ tradicionalno se održava u Bačkom
Monoštoru, počevši od 2008. godine. Manifestacija se organizuje povodom Dana Dunava 29.
juna, inače na taj dan je i slava sela, što još više učvršćuje vezu Bačkog Monoštora sa ovom
rekom. Svesni njenog značaja, Dan ove reke obeležavamo već petu godinu za redom.
Zahvaljujući njoj, imamo priliku da se divimo prirodnim lepotama Specijalnog Rezervata
prirode „Gornje Podunavlje“, a također i obavezu da je sačuvamo, pa se i trudimo da
podignemo svest o značaju Dunava, posebno u radu sa decom i mladima.
Manifestacija se održava na prostoru Eko-rekreativnog centra – ekološka učionica u prirodi,
sa dečijim igralištem, mini amfiteatrom i velikom binom, u neposrednoj blizi Specijalnog
rezervata prirode „Gornje Podunavlje“. Eko-centar ima i prostor za postavljanje šatora, pa
prilikom održavanja „Regeneracije Dunava“ mnogi od posetilaca koriste ovaj prostor za
kampovanje, budući da manifestacija traje više dana. Ove godine, pored Eko-centra i Doma
kulture, aktivnosti festivala odvijaće se i na plaži kod mosta na Velikom Bačkom kanalu.
Festival predstavlja jedinstvo edukativnih, interaktivnih, umetničkih i muzičkih sadržaja za
decu i mlade. U toku dana, organizujemo edukativnu radionicu sa decom iz OŠ „22. oktobar“
Bački Monoštor i OŠ „Bratstvo jedinstvo“ Bezdan, u saradnji sa WWF DCP i Zavodom za
javno zdravlje Sombor, slede umetničke radionice izrade instalacija od slame – izrada
bodroške tvrđave, u saradnji sa Udrugom „Slama“ iz Osijeka, otvaranje izložbe fotografija
„Vodeni lavirint“ autora Szilarda Kovacsa, kao i muzički program u večernjim časovima sa
nastupima bendova. U prilogu je program manifestacije.
Posećenost Regeneracije procenjuje se na oko 1000 prisutnih svakog od dana održavanja, što
mnogo govori o zainteresovanosti dece i mladih za manifestacije sličnog karaktera, obzirom
da je Bački Monoštor malo selo, sa ukupno 4000 stanovnika. Posetioci i učesnici
manifestacije su, pored lokalnog stanovništva, i gosti iz cele Vojvodine i Srbije, Austrije,
Mađarske, Hrvatske, Bosne…
Obzirom na sve navedeno, pozivamo vas da shodno svojim interesovanjima uzmete
učešće u našem festivalu.
Za sve dodatne informacije možete se obratiti na broj telefona 063/89 38 128 ili e-mail:
ngopodunav@gmail.com te pogledati web stranicu www.regeneracijadunava.org, kontakt
osoba Zdenka Mitić

Comments (0) Trackback from your site.

Leave a comment


pet + 6 =